The Danish Network for Women in Physics honorary award – the KIF Prize 2022

The KIF Prize is awarded annually to raise awareness about the importance of women in physics. The prize should help identify female physicists as role models at universities as well as at high schools and in society and business.

Who can be nominated?

A woman working within the physical sciences (physics, engineering) who is a role model for other women within physics.

The candidate must either be Danish or residing and/or working in Denmark.

Nomination Procedure

 • Candidates for the award may be nominated by a boss, supervisor, mentor, colleague, or student
 • Nominations are to be sent to mail@kvinderifysik.dk
 • Nominations are to be received at the latest 12.00 on Monday, October 3rd, 2022.
 • Nominations should contain:
  • Motivation letter (maximum of 2 pages)
  • Candidate’s CV including name and contact information (maximum of 1 page)

Motivation letter

The motivation letter should emphasize why the candidate is considered a role model and could include academic achievements, work-related achievements, dissemination and outreach efforts, volunteer work within the physics community, etc.

Evaluation Committee

All candidates will be assessed by an external committee, which consists of:

 • Winnie Edith Svendsen, Professor at DTU
 • Mads Toudal Frandsen, Associate Professor at SDU
 • Birgitta Nordström, Associate Professor Emerita at NBI

Further information

Questions can be made to mail@kvinderifysik.dk, and will be answered by a member of the KIF board.

The winner will be notified in writing (by email) and her name will be announced at the KIF annual meeting on November 16th, 2022, at Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, where the award ceremony will take place.

The winner will be invited to give a talk at the annual meeting.


Netværk for Kvinder i Fysiks hæderspris – KIF Prisen 2022

KIF-prisen er en hæderspris, der uddeles årligt for at skabe opmærksomhed omkring kvinders betydning for fysik. Prisen skal være med til at synliggøre kvindelige fysikere som rollemodeller såvel på universiteter og gymnasier som i samfund og erhvervsliv.

Hvem kan indstilles?

En kvinde som arbejder indenfor de fysiske fag (fysik, ingeniørvidenskab), som optræder som rollemodel for andre kvinder indenfor fysik.

Kandidaten skal enten være dansk eller bo og/eller arbejde i Danmark.

Indstillingsprocedure

 • Kandidater til prisen kan indstilles af en overordnet, vejleder, mentor, kollega eller studerende
 • Indstillingerne skal indsendes til mail@kvinderifysik.dk
 • Indstillingerne skal være modtaget senest klokken 12.00 mandag d. 3. oktober 2022
 • Indstillingen skal indeholde følgende bilag:
  • Begrundelse for indstillingen (max 2 sider)
  • Kandidatens CV inkl. navn og kontaktinformation (max 1 side)

Begrundelse

Begrundelsen skal tydeliggøre hvorfor kandidaten er en rollemodel og kan inkludere akademiske præstationer, arbejdsrelaterede præstationer, popularisering/outreach, frivilligt arbejde indenfor fysik mm.

Udvælgelse

Alle kandidater vil blive bedømt af en ekstern komité, som består af:

 • Winnie Edith Svendsen, Professor ved DTU
 • Mads Toudal Frandsen, Associate Professor ved SDU
 • Birgitta Nordström, Associate Professor Emerita ved NBI

Oplysninger vedrørende prisen

Eventuelle spørgsmål kan stilles til mail@kvinderifysik.dk, og vil blive besvaret af et medlem af KIFs bestyrelse.

Prismodtageren vil blive orienteret skriftligt (pr email) og hendes navn offentliggøres på KIFs årsmøde den 16. november 2022 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, hvor prisoverrækkelsen vil ske.

Prisvinderen vil blive inviteret til at holde et foredrag ved årsmødet.