Kvinder i Fysik

Fairness Equity Visibility

KIF Prize 2011

Talentpris til kvinder i fysik går til Tina Hecksher fra RUC

Netværk for Kvinder i Fysiks talentpris 2011 (KIF-prisen) blev givet til ph.d. Tina Hecksher fra Glas og Tid ved Roskilde Universitet, for hendes originale arbejde med at forstå superkølede væskers dynamik.

Tina Heckshers arbejde er afgørende for at øge forståelsen af og flytte fronten i et gammelt forskningsfelt.

Prisen blev uddelt ved Netværk for Kvinder i Fysiks (KIFs) årsmøde på Experimentarium tirsdag den 3. maj.

KIF-prisen blev indstiftet i 2010 og uddeles for at skabe opmærksomhed omkring kvinders betydning for fysikkens udvikling.

Prisen skal opmuntre og støtte unge kvindelige fysikere til at fortsætte deres videnskabelige karriere efter kandidatgraden og videre efter erhvervelse af ph.d.-graden, og/eller at gøre kvindelige fysikere synlige som rollemodeller såvel på universiteterne som i samfundet og i erhvervslivet.

KIF-prisen er en ærespris, der gives til en kvindelig ph.d.-, specialestuderende eller nyuddannet lærer, hvis arbejde udmærker sig ved videnskabelig originalitet, særligt vellykket formidling af sit arbejde til en bred kreds eller en ekstraordinær formidlingsindsats i sin undervisning.

Kandidater til prisen kan indstilles af en overordnet, vejleder, kollega eller kandidaten selv.

Kandidaterne skal beskæftige sig med de fysiske fag og ydermere opfylde en af følgende betingelser:

· Være i gang med speciale
· Være i gang med pædagogikumuddannelse
· Være i gang med ph.d.-uddannelse
· Have erhvervet deres kandidatgrad inden for de seneste fem år

Kandidaterne er i år bedømt af en videnskabelig komité bestående af centerleder Britt Hvolbæk Larsen, NanoDTU; professor Merete Bilde, Kemisk Institut, Københavns Universitet og professor Ove Poulsen, rektor for Ingeniørhøjskolen i Århus.

Læs pressemeddelelsen fra RUC

Læs artiklel i Videnskab dk