Kvinder i Fysik

Fairness Equity Visibility

KIF Prize 2010

KIF prisen 2010 går til Lotte Holmegaard

Lotte Holmegaard vandt årets KIF talentpris for hendes enestående ph.d. -arbejde indenfor eksperimentel fysik, hvor hun kontrollerede molekylers rumlige orientering ved brug af laserstråler og elektriske felter, hvilket hun har publiceret bl.a. i Nature Physics

Fortæl om dit PhD-projekt

Forskningsarbejdet omhandler kontrol af molekylers rumlige orientering vha. laserstråler og elektriske felter. Mange kemiske og fysiske processer afhænger af hvordan molekylerne vender i forhold til hinanden eller i forhold til lys. Ved at fastholde molekylerne i en bestemt rumlig orientering er det muligt at studere processer fra molekylets synsvinkel og opløse strukturer, der ellers forsvinder, når de betragtes fra laboratoriets synsvinkel. En af de processer, der er følsomme overfor molekylernes rumlige orientering, er ionisering med stærke og ultrakorte laserstråler. Ved at måle udsendelsesretningen af elektroner, når de forlader molekylet, kan man opnå information om molekylets elektroniske struktur. Studiet åbner muligheden for at kunne studere kemiske reaktioner mens de foregår og hermed få et dybere indblik i kemien og fysikkens verden.

Hvordan opstod din interesse for fysik? 

Jeg har altid interesseret mig for de naturvidenskabelige fag og været interesseret i hvordan ting fungerer. Da jeg var barn kiggede jeg ofte min far over skulderen når han i fritiden reparerede radioer, vaskemaskiner og plæneklippere og hev indimellem værktøjet ud af hænderne på ham. Jeg blev matematisk student ved Tønder Gymnasium og HF i år 2000 og startede på Aarhus Universitet i 2001. Oprindelig ville jeg læse Matematik og Kemi, men jeg fik dog hurtigt øj nene op for de mange muligher i fysikkens verden. Det resulterede i at jeg i 2003 skiftede til Fysik og Kemi. Jeg blev for alvor begejstret for fysik og fysisk kemi da jeg i 2004 startede min Bachelor i Femtolab med Henrik Stapelfeldt som vejleder. Det praktiske arbejde i laboratoriet faldt mig naturligt og kombinationen af det ene øjeblik at have en skruetrækker i hånden og det andet øjeblik at prøve at forklare sine observationer med kompliceret kvantemekanik var fantastisk.

Hvordan var det at være den første modtager af KIF-prisen? 

Jeg er meget beæret og stolt over at have modtaget KIF prisen. Det er dog ikke min fortjeneste alene. Gennem mit studie har jeg haft fornøjelsen af at arbejde sammen med mange inspirerende og talentfulde mennesker. Jeg vil især gerne fremhæve min tidligere vejleder Henrik Stapelfeldt. Henrik er en fantastisk vejleder med en inspirerende og afsmittende interesse for forskning.

Hvordan har du oplevet det at være kvinde og fysiker? 

Jeg har aldrig mærket forskelsbehandling og føler at jeg altid er blevet bedømt på min forskning og mine resultater og ikke på mit køn. Jeg er ofte den eneste eller en af de eneste kvinder i lokalet, men det har jeg nu aldrig set som en hindring. Og så er der jo aldrig kø på dametoilettet, når man er på konferencer eller lignede. Det ville være ønskværdigt med flere kvinder i fysik. Jeg er dog ikke tilhænger af at skulle opfylde bestemte kvoter, da det nærmere underminerer kvindernes evner. Det skal være lysten der driver værket, så jeg vil da bare opfordre alle med lyst og evner til at gå efter en karriere indenfor fysik.

Hvad arbejder du med nu? 

Pt. er jeg ansat som PostDoc ved Center for FreeElecton Laser (CFEL) Science ved DESY i Hamborg. Mit forskningsprojekt her omhandler røngtendiffraktion af rumligt orienterede gas-fase molekyler. Ideen er at kombinere de teknikker, vi har udviklet i Aarhus til at fastholde molekyler rumligt med nye og spændende lyskilder, såsom fri-elektron-lasere (XFELs), hvilket gør det muligt at studere den rumlige struktur af mellemstore molekyler vha. ultra korte pulserede røngtenstråler. I et første forsøg på at realisere disse eksperimenter tilbragte jeg de første 2 måneder af min ansættelse ved Linac Coherent Light Source (LCLS) ved Stanford Linear Accelerator Center (SLAC), USA, hvor jeg indgik i et større samarbejde mellem forskellige forskningsgrupper fra Europa.